Rettelser og kommentarer

Dykketabeller.no

Nettstedet for Norske dykke- og behandlingstabeller

Rettelser og kommentarer


Om denne websiden

Hele dette webområdet administreres av Jan Risberg (førsteforfatter av NDBT 4. og 5. utg). Det er ment å være et bindeledd mellom forfatterne av tabellen og leserne. Rettelser og presiseringer av tabellene vil bli formalisert ved utgivelse av nye revisjoner av tabellen. I tiden før en revisjon blir gitt ut vil det være diskusjoner både internt mellom forfatterne,  med ulike fagmiljø og med brukerne. Denne siden vil omtale forslag til endringer i tabellen.  Vi er svært takknemlig for tilbakemeldinger på tabellen - ros, ris, forbedringsforslag, uklarheter osv. Send en mail så vi kan følge opp!


Tema som drøftes på denne siden er ikke vedtatt/formalisert og er ikke ment å erstatte anbefalinger gitt i siste offisielle utgave av tabellene. Revisjonsutkast som gjøres tilgjengelig i høyre fane skal ikke brukes operasjonelt.5. utgave forventes publisert aug/sep 2019!

Teksten til 5. utgave er sendt til trykkeriet august 2019 og vi forventer den klargjort ila de neste ukene. PDF versjon vil bli publisert på disse sidene så snart trykkeriet har bekreftet oppdraget.  


Kommentarer og rettelser til 4. utgave er flyttet til annen side på dette nettstedet

Gå til denne siden hvis du vil se hvilke endringer vi har gjort fra 4. til 5. utgaveFagområder som er under revisjon eller feilretting


TUP-tabeller

Forfatterkollegiet har aug 2019 blitt kontaktet av Norsk Olje og Gass, Forum for dykking og undervannsintervensjon med spørsmål om vi kan bidra til standardiserte tabeller for TUP-dykking ("Transfer under pressure"). Forfatterkollegiet har sagt ja til å bidra til utvikling av et rammeverk for TUP-dekompresjonstabeller. Vi har planlagt å gi en presentasjon av dette på Dykkeseminaret høsten 2019.


Nedlastinger

Her kan du laste ned siste arbeidsdokument som er grunnlaget for etterfølgende tabellrevisjon. Dette dokumentet er ikke godkjent for operasjonell bruk - det er publisert for å stimulere til kommentarer. Dokumentet er ikke "språkvasket" og layout er ikke ferdigstilt. Dette vil typisk gjelde innholdsfortegnelsen, plassering av figurer og plassering av sideskift. Slike feil vil ikke bli korrigert før offisiell utgave blir publisert.