Hjem

FEILTRYKKVi oppdaget 1.11.19 at trykkeriet har trykket siste to sider av tabellen feil. Det innebærer at tabellen over prosedyrer ved utelatt dekompresjon

slik den står på s107 i de norske tabellene er feil. Det er også feil ISBN nr på baksiden av tabellene (men det er riktig angitt på side iv).

Du kan laste ned korrekt versjon av side 107-108 her. Rettelse til engelsk versjon er tilgjengelig her .

PDF versjonen av tabellene er korrekt og disse kan lastes ned i den norske og engelske utgaven gratis.


Om dette nettstedetDette er nettstedet til Norske dykke- og behandlingstabeller. Her kan du laste ned siste versjon av tabellene på norsk og engelsk i PDF format. Du kan også lese om revisjonsprosessen og grunnlaget for endringene vi har gjort. Les mer her om detaljer om ansvar for innholdet på disse sidene.


ELD-tabeller for andre Nitrox-blandinger enn 32, 36 og 40%NDBT har ELD tabeller for dykking med de standardiserte Nitrox-blandingene 32, 36 og 40. Det er anbefalt at disse brukes ved yrkesdykking. Det hender likevel at gassleverandør leverer gass utenfor spesifikasjon (+/- 0,5%). Av den grunn har vi utarbeidet et komplett sett ELD-tabeller for dykking med alle Nitrox-blandinger med oksygenfraksjon mellom 25% og 45% (Tabeller er utarbeidet for hvert hele prosentpoeng økning i FO2). Du kan laste ned tabellene her.

 

5. utgave5. utgave av NDBT har innarbeidet regelverksendringene i Forskrift om utførelse av arbeid som ble publisert desember 2018. Dette berører først og fremst bunntidsbegrensninger og regler for flernivå dykking. I tillegg har vi gjort en rekke mindre feilrettinger og presiseringer. 


5. utgave ble publisert sep 2019


Les mer om 5. utgave her her  »

 

Rettelser og kommentarer til tabellene


STATUS FOR PUBLISERING PÅ DISSE NETTSIDENE


Vi får (heldigvis!) mange gode tilbakemeldinger fra brukerne. Disse blir bearbeidet og vil ofte medføre endringer. Vi har en egen side som oppsummerer feil og presiseringer som planlegges innarbeidet i neste utgave. Besøk denne siden for å se hvilke endringer vi planlegger for etterfølgende utgaver. 


Les mer  »