ELD-tabeller

ELD tabellerNDBT har publisert ELD-tabeller for de standardiserte Nitrox-gassblandingene 32%, 36% og 40%. Nitrox skal leveres med en oksygenfraksjon som ikke avviker mer enn +/- 0,5% fra ønsket verdi. Ved noen sjeldne anledninger har likevel gassleverandører overskredet denne grensen. For at Nitrox-gassen likevel skal kunne benyttes kan man benytte ELD-tabell som angitt i sidefanen "Nedlastinger". Her er det angitt ELD-tabeller for Nitrox 25-45% med intervall på ett prosentpoeng.


Nedlastinger

ELD Nitrox-tabeller for Nitrox 25-45% kan lastes ned i norsk og engelsk versjon fra lenkene under.