Revisjonshistorikk

Revisjonshistorikk

Kommentarer, høringsutkast og tilbakemeldinger på tidligere utgaver er tilgjengelig som undersider (se menyfelt over). Fram til 3. utgave av NDBT var Arne-Johan Arntzen førsteforfatter. Dokumentasjon knyttet til den og tidligere utgave er begrenset.

Fra fjerde utgave har det vært gjennomført lengre høringsrunder og endringene har vært publisert på nettsiden.

Hvis du ønsker å lese detaljer om hvilke endringer som har vært gjort i eksisterende og foregående utgave av NDBT så besøk de aktuelle undersidene som angitt i menyen over.


Merk at det kan være undersider til de foregående utgavene - trykk på menyvalget i undermenyen for å se underliggende sider.