Om

Om dette nettstedet


Dette nettstedet er den offisielle nettsiden til Norske Dykke- og behandlingstabeller (NDBT). Jan Risberg er redaktør/ansvarlig for nettstedets innhold.Kontakt meg på e-post hvis du har ytterligere spørsmål.Historikk

Første utgave

av Norske dykke- og behandlingstabeller kom ut i 1986. Forfatterne var Arne-Johan Arntzen og Svein Eidsvik.


Den andre – ”utvidet og revidert utgave”

kom ut i 1991. Foruten en revisjon av teksten tok vi også inn noen nye kapitler. Forfattere Arntzen & Eidsvik.


Den ”tredje utgave”

fikk også en omfattende revisjon av teksten og en del nytt stoff. Den kom i 2004, ble trykket på vannfast ”papir” (ekstrudert polypropylenfilm, som ser ut som papir), og fikk ”ekte” spiralinnbinding. Forfattere Arntzen, Eidsvik og Risberg.


Revidert tredje utgave

Etter noe tids bruk ble det funnet enkelte trykkfeil. Det ble og gjort noen mindre endringer/justeringer i teksten. Dette ble innarbeidet i det nye opplag med påskriften ”Tredje utgave – revisjon mai 2008. Forfattere Arntzen, Eidsvik og Risberg. Den regnes således fortsatt som tredje utgave, da de endringer som er gjort ligger på detaljplanet. Vi fant det likevel riktig å gi boken et nytt ISDN nr. Fullstendig liste over rettelsene kan du se her.


Nye opplag. Det ble i løpet av 2008 utgitt nye opplag av så vel den engelske som den danske utgaven. I den danske utgaven ble det ingen oppretting, da den tidligere har fått innarbeidet de rettelsene vi finner i den norske tredje utgaven fra mai 2008.


Den engelske utgaven

kom ut i 2006, og er en oversettelse av den norske tredje utgaven fra 2004. Forfattere Arntzen, Eidsvik og Risberg. Også for denne, og alle senere utgaver, på norsk eller oversatt blir det brukt vannfast ”papir”.  Andre opplag av engelsk versjon ble trykket November 2008. Feiltrykk i første opplag ble rettet i dette andre opplaget.


Den danske utgaven

kom ut i 2007 og er også en oversettelse av den norske tredje utgaven fra 2004.


Den fjerde utgaven

Ble utgitt samtidig i norsk og engelsk elektronisk (PDF) versjon 15.1.2017 og i trykket versjon februar 2017.  Forfattere av fjerde utgave er Jan Risberg, Andreas Møllerløkken og Olav Eftedal. Det er gjort omfattende endringer i teksten.  Den største endringene ift tabellene er prosedyrene for OD-O2 dykking hvor de nye tabellene til USN er innarbeidet (US Navy Diving Manual Revisjon 6 2008 og Revisjon 7 2016). Detaljer om revisjonsprosessen er beskrevet annet sted på dette webområdet.


Den femte utgaven

Uendret forfatterkollegium (Risberg, Møllerløkken, Eftedal). Revisjonsarbeidet ble påbygnt første kvartal 2019, høringsutkast sendt 4.6 og høring avsluttet 30.6. Femte utgave ble publisert september 2019. Det er ingen endring i tabellene, men Arbeidstilsynets nye regler for innaskjærs dykking har gjort det nødvendig å presisere bunntidsbegrensninger  og regler for dykking etter flernivå-tabell. Nødprosedyrene har blitt endret og det er introdusert et skjema for registrering av opplysninger ved dykkerulykker.  En rekke mindre feil og forbedringer i lay-out.