4. utg

4. Utgave


Innledning

De første utgavene av Norske Dykke- og behandlingstabeller (NDBT) ble utgitt av forlaget Barotech. Forfatterkollegiet bestod av Arne-Johan Arntzen og Svein Eidsvik (1.-3. utg) samt Jan Risberg ( 3. utgave). Den forrige utgaven av NDBT (3. utgave) ble utgitt 2008. Publikasjonen finnes på norsk, engelsk og dansk. Kontakt utgiver på e-post ved behov for elektroniske eller trykte utgaver av foregående revisjoner.


Januar 2016 ble rettighetene til publikasjonen overført fra Barotech til Jan Risberg. Dette året fikk publikasjonen en ny forfattergruppe bestående av Jan Risberg, Andreas Møllerløkken og Olav Eftedal. NDBT gjennomgikk en omfattende høringsrunde som ble avsluttet desember 2016. Historikk knyttet til høringsrunde og de ulike versjonene av høringsdokumentene/revisjonsutkastene kan hentes fra undersiden "Utkast".


4. utgave ble publisert i elektronisk versjon 15.1.2017 og kan bestilles i trykket versjon fra Høgskulen Vestlandet, Dykkerutdanningen.Versjonskontroll og rettelser

NDBT leveres i en trykket publikasjon (som forhandles og distribueres av Høgskolen på Vestlandet, Dykkerutdanningen) samt en elektronisk (PDF) versjon. NDBT leveres også på engelsk (gå "English" for detaljer).


Både trykte og elektroniske versjoner vil bli sporbare med unike ISBN-nr. Rettelser og endringer vil bli innarbeidet i nye versjoner. Håndtering av versjonskontroll vil skje slik:


Utgaven som ble publisert elektronisk 15.1.2017  kan lastes ned fra panelet på høyre side. Den trykte utgaven (levert trykkeriet 26.1.17) har noen få rettelser ift den elektroniske utgaven, men disse rettelsene er utelukkende av teknisk/layoutmessig art og rettelse av noen stavefeil. Ønsker du å se hvilke sider som er omfattet av endringen så kan du laste ned oversikten her.

Ved mindre rettelser vil den elektroniske (PDF) versjonen bli endret og publikasjonen vil bli tilføyet en underkategori i form av et siffer (f.eks Revisjon A1). Siste rettelse vil kunne lates ned fra en egen underside. Slike rettelser vil ikke bli gitt ISBN-nr. Det vil bli opprettet en endringslogg som viser hva som er endret.

Ved større rettelser, eller hvis omfanget av "små-rettelser" har blitt omfattende, så vil det bli utarbeidet en ny revisjon identifiserbar med bokstav (f.eks Revisjon B). Slike vil bli tildelt nytt ISBN-nr - både for elektroniske utgaver og evt nye opptrykk av den papirbaserte versjonen.

Nedlastinger

Her kan du laste ned siste offisielle PDF-versjon av NDBT 4. utgave).

Norsk utgave

Engelsk utgave