Hjem

6. UTGAVE ER FERDIGSTILT!


Eller nesten i alle fall....  Du kan laste den ned her. Nå gjenstår bare mindre endringer i layout og sideombrekking, innholdet er klart. Det vil nå bli gjort avtale med trykkeri om utgivelsen. Vi har fått inn mange riktig gode høringskommentarer. Du kan lese mer om endringene vi har gjort på denne siden. Der vil du også finne høringskommentarer.


Om dette nettstedetDette er nettstedet til Norske dykke- og behandlingstabeller. Her kan du laste ned siste versjon av tabellene på norsk og engelsk i PDF format. Du kan også lese om revisjonsprosessen og grunnlaget for endringene vi har gjort. Les mer her om detaljer om ansvar for innholdet på disse sidene.


ELD-tabeller for andre Nitrox-blandinger enn 32, 36 og 40%NDBT har ELD tabeller for dykking med de standardiserte Nitrox-blandingene 32, 36 og 40. Det er anbefalt at disse brukes ved yrkesdykking. Det hender likevel at gassleverandør leverer gass utenfor spesifikasjon (+/- 0,5%). Av den grunn har vi utarbeidet et komplett sett ELD-tabeller for dykking med alle Nitrox-blandinger med oksygenfraksjon mellom 25% og 45% (Tabeller er utarbeidet for hvert hele prosentpoeng økning i FO2). Du kan laste ned tabellene her.

 

Ny medforfatter!Andreas Møllerløkken har deltatt i forfatterkollegiet både i 4. og 5. utgave av NDBT. Nå velger han å trekke seg tilbake. I kommende 6. utgave av tabellene får vi med oss Geir Gundersen i kollegiet. Geir er avdelingsleder ved Dykkeravdelingen på Dykker- og Froskemanssenteret (DFS) på Haakonsvern og har lang erfaring med praktisk dykking - både militært og sivilt. Ikke minst har han verdifull kompetanse i praktisk opplæring av dykkere og regelverksutvikling. Velkommen Geir!


Rettelser og kommentarer til tabellene


STATUS FOR PUBLISERING PÅ DISSE NETTSIDENE


Vi får (heldigvis!) mange gode tilbakemeldinger fra brukerne. Disse blir bearbeidet og vil ofte medføre endringer. Vi har en egen side som oppsummerer feil og presiseringer som planlegges innarbeidet i neste utgave. Besøk denne siden for å se hvilke endringer vi planlegger for etterfølgende utgaver. 


Les mer  »